EN ՀԱՅ

ԹԱՏԵՐԱՀԱՐԹԱԿ

ԱՄՖԻԹԱՏՐՈՆ

ԹԱՏԵՐԱՀԱՐԹԱԿԻ ԱՋ ՕԹՅԱԿ

ԹԱՏԵՐԱՀԱՐԹԱԿԻ ՁԱԽ ՕԹՅԱԿ

ՊԱՐՏԵՐ

ԲԵՄ

Մարիա Դուենյաս I Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբ

04 ԱՊՐ, 19:00

«Արամ Խաչատրյան» համերգասրահ

  • Տեղ
    Գին
  • Փաթեթ
Տոմսերի քանակը 0
Ամփոփում 0 ՀՀ դրամ
Գոտի -
Կարգ -
Տեղ -
Գին -